IMDi

Radio Latin-Amerika mottar støtte fra IMDi, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet for 2020 til informasjon om COVID-19.