Et liv uten rettigheter —programserie om mennesker uten lovlig opphold i Norge

A life without rights barriers
Publicado el

Migranter med ulovlig opphold må kjempe for et verdig liv. De blir utnyttet på det groveste, i prostitusjon og tvangsarbeid. 22. september sender radio Latin-Amerika første program i serien om en av Norges mest sårbare grupper.

Programmene består av intervjuer med ti frivillige organisasjoner og Utlendingsdirektoratet (UDI). Daglig leder i Radio Latin-Amerika, Hans Dahle, håper serien kan spre budskapet om at det finnes hjelp for dem som trenger det.

Migranter med ulovlig opphold må kjempe for et verdig liv. De blir utnyttet på det groveste, i prostitusjon og tvangsarbeid. 22. september sender radio Latin-Amerika første program i serien om en av Norges mest sårbare grupper.

Programmene består av intervjuer med ti frivillige organisasjoner og Utlendingsdirektoratet (UDI). Daglig leder i Radio Latin-Amerika, Hans Dahle, håper serien kan spre budskapet om at det finnes hjelp for dem som trenger det.

— De frivillige organisasjonene hjelper migranter uten lovlig opphold med ulike tjenester som mat, klær, overnatting, helsetjenester og rådgivning. Deres erfaringer er viktig for å få bedre innsikt i hvordan en kan hjelpe mennesker uten lovlig opphold til å komme seg ut av en ofte fastlåst situasjon, sier Dahle.

— Samtidig er dette et opplysningsprogram ment for å nå ut til migranter, og til nettverket som hjelper dem. Vi ønsker ikke minst at flere skal kjenne til ordningen med assistert retur og reintegrering i hjemlandet. Vi ønsker å opplyse om hvor og hvordan de kan få hjelp, fortsetter han.

 

Et liv i skjul, eller en ny start?

 

Dahle mener tilbudet om assistert retur til hjemlandet kan gi folk en mulighet til å lykkes når de returnerer til hjemlandet. Han får støtte fra Sohab Abdi i Kirkens Bymisjon på Grønland i Oslo.

— Vi ser at denne gruppen kan være mer interessert i å reise hjem når de får høre om muligheten til skolegang og økonomisk støtte, forteller hun.

Også Christine Wilberg, avdelingsdirektør i Region- og mottaksavdelingen i UDI stiller seg bak dette, og har gitt støtte til programserien.

— Tilbudet gir et bedre utgangspunkt for personer som ikke har opphold i landet. Alternativet er et liv i skjul med svært få rettigheter, og tvangsretur.

Wilberg forklarer at økonomisk drahjelp er viktig når man skal starte opp på nytt etter en assister retur, men at det ofte er svært sammensatte grunner til at folk benytter seg av tilbudet om å reise hjem med hjelp.

Blir sendt i andre radiostasjoner

— Vi blir ofte kontaktet av migranter uten lovlig opphold som ber oss om hjelp. Flere er i tvangsarbeid, prostitusjon eller er svært sårbare på andre måter. De er desperate, men vet lite om hvordan de kan få hjelp, forteller Hans Dahle.

— Enkelte forstår ikke hvorfor de ikke får oppholdstillatelse og føler seg lurt av rettssystemet. Nå håper vi at vår nye programserie kan være med på å opplyse om at det finnes et helsetilbud, i tillegg til et tilbud fra norske myndigheter og International Organisation for Migration (IOM) om økonomisk og praktisk støtte for å reise tilbake til hjemlandet. Derkan de starte et nytt liv.Programserien vil også bli sendt i andre radiostasjoner slik at flest mulig skal få vite om mulighetene, sier Dahle.

 

Et liv uten rettigheter