Programserie med fokus på psykisk helse

Escrito por Eli Grønsdal
Publicado el

Radio Latin-Amerika har i løpet av høsten 2022 produsert en serie på syv radioprogrammer med fokus på psykisk helse, relatert til koronapandemien. Vi valgte å ha fokus på psykisk helse under og etter pandemien hvor vi har intervjuet personer/kilder fra forskjellige organisasjoner og med ulikt ståsted og erfaring. Noen av kildene har hatt et faglig ståsted, mens andre har bidratt med personlige historier.

Redaksjonen i Radio Latin-Amerika, har bestått av tekniker og journalist Hans Dahle, kamerakvinne, klipper, regissør Catalina Lopez og Eli Gunnvor Grønsdal journalist og programleder. Serien har hatt fast sendetid, med reprise på et senere tidspunkt. Du kan høre alle programmene på Spotify og SoundCloud.

Redaksjonen har selv fått ny innsikt, kompetanse og erfaring og er svært fornøyd med produksjonen som er støttet av Helseetaten, Oslo kommune.

De ulike programmenes innhold;

1. Fontenehus Norge - intervju med kommunikasjonsansvarlig Håvard Paulsen

2. Re:ager Forumteater - intervju med Eliann Stålem og Kari-Anne Næss

3. Intervju med Leoul Mekonen - sosionom og studieleder

4. Intervju med Christian Rene Wold - sosionom, bomiljøkonsulent, forfatter og foredragsholder

5. Selvhjelp Norge og LINK Oslo - Intervju med Kari Witsøe og Odd-Arne Eriksen

6. Entrevista con la psicóloga Valeria Willassen

7. Mental Helse Oslo - Intervju med lederen for fylkeslaget, Torleif Støylen

Alle programmene ble ledet av Eli Gunnvor Grønsdal på norsk, unntatt program 6 som ble ledet av Hans Dahle på spansk.